معرفی

شرکت فنی و مهندسی پویشگران فناوری قزوین با هدف توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1383 تاسیس گردید. این شرکت با سابقه درخشان در ارائه خدمات انفورماتیک به سازمانهای دولتی و غیر دولتی,دانشگاهها و شرکت ها توانسته است سرویس دهی سریع مطمئن همراه با پشتیبانی و خدمات فنی را ارائه نماید. مشاوره، طراحی و راه اندازی شبکه، امنیت شبکه، اینترنت و ارتباطات مخابراتی چهار رکن اصلی فعالیت این شرکت در سالهای اخیر بوده که در این زمینه توانسته است با شرکتها و ادارات متعدد قراردادهایی را داشته باشد. سازمانها و شرکتهایی که در این زمینه از این شرکت سرویس دریافت نموده اند بشرح ذیل می باشد

پیشنهاد ویژه